Lever, Gal en Alvleesklier

lever, gal en alvleesklier problemen

Lever, Gal en Alvleesklier gezondheidsklachten

Levensstijl is een grote oorzaak van de huidige problemen die met de lever, gal en alvleesklier (pancreas) te maken hebben. Ook de maag kunnen we hierbij betrekken. Stress en voeding zijn de belangrijkste faktoren van lever, gal en alvleesklier klachten. Ook stress vanuit het verleden door een trauma werkt in op deze organen. Deze klachtne zijn samen te vatten als spijsverteringsklachten.

Verkeerde zuurgraad belastend voor de spijsvertering

Wat er bij stress en belastende voeding gebeurt : doordat het lichaam in verhoogde staat van paraatheid is, langdurig, ontstaan er allerlei processen, waarbij er een verhoogde stofwisseling plaatsvindt. Hierbij blijven er veel resten (de zg slakken) over. Deze zetten zich vast in de weefsels. De zuurgraad van het lichaam wordt hier sterk door beïnvloed in negatieve zin. De Ph van het bloed mag variëren van 7,35 - 7,45. Dit is maar een smalle bandbreedte. Het lichaam doet er alles aan om dit te handhaven. Allerlei mineralen en vitaminen worden verhoogd gebruikt en putten ook uit op die manier. Buiten deze bandbreedte is gezond leven niet mogelijk. Een Ph van 7,2 van het bloed is dodelijk.

Darmen hebben weer een andere Ph, de diverse weefsels en organen hebben zo hun eigen gezonde Ph waarde nodig om goed te kunnen funktioneren. Wanneer de Ph verstoord raakt en dat gebeurt sowieso bij iedere maaltijd, dan worden er processen op gang gebracht om dit weer te herstellen. In een gezonde situatie is dit geen probleem en zal dit goed verlopen. (Zie artikel over zuurgraad). Maar als dit proces niet goed verloop krijgen we klachten met de spijsvertering.

Lever biotransformator van voedingsstoffen, waardoor ontgifting van  het lichaam

De stoffen die bij deze stofwisselingsprocessen vrijkomen moeten allemaal gebiotransformeerd worden door de lever. Dit gebeurt in 3 fasen.
Het is van belang dat deze processen goed op elkaar aansluiten, zodat zij synchroon kunnen verlopen.

Wat vaak gebeurt is dat fase 1 van de leverstofwisseling sneller verloopt dan fase 2. De metabolieten die ontstaan na fase 1 (wateroplosbaar maken) en nog niet geschikt zijn voor uitscheiding zijn giftiger dan vóór de stofwisseling. Ze moeten nu in fase 2 geconjugeerd worden (vetoplosbaar gemaakt). Hiervoor zijn weer andere stoffen nodig om dit proces goed te laten verlopen. Ook kan fase 3 nog nodig zijn voordat afvalstoffen uitgescheiden kunnen worden.

Het kan nodig zijn dat de lever ondersteund wordt in zijn funktie. Er kunnen stoffen tekort zijn om deze fases goed te laten verlopen.
Het is mogelijk dat de lever doordat er zo veel van hem gevraagd wordt niet meer aan deze vraag kan voldoen en minder gaat funktioneren.

Lever, gal en alvleesklier problemen

Verder kan de lever vervetten, door alcoholgebruik, maar tegenwoordig vindt de meeste lever vervetting plaats door fructose en andere ongezonde vetten en koolhydraten. Doordat de lever hierdoor minder capaciteit krijgt kan de lever zijn funkties niet goed meer aan.

Wanneer cholesterol oxideert worden stenen gevormd, in de gal, maar ook in de levergangen, ook hierdoor gaat de capaciteit van de lever achteruit. Wanneer de oestrogeen stofwisseling verstoord is (lever) is men gevoeliger voor galstenen.

De alvleesklier produceert spijsverteringsenzymen, maar ook insuline om de glucose, die door de lever gevormd wordt in de cel te krijgen, zodat deze energie krijgt om te doen wat hij moet doen. Verder produceert de alvleesklier glucagon om bij een dreigend glucose tekort regulerend op te treden. Door het huidige westerse voedingspatroon, waarbij veel hoogglykemische koolhydraten gebruikt worden, verzadigde vetten en fructose staat de alvleesklier flink onder druk.

De alvleesklier, ook wel pancreas genoemd, moet hiervoor erg veel insuline produceren. Doordat we een hoge maaltijdfrequentie hebben (gemiddeld zo'n 6x per dag, tussendoortjes gelden ook als een maaltijd) moet de alvleesklier ook voortdurend insuline produceren. Hierdoor raakt de alvleesklier uitgeput. Zijn funktie wordt minder  en op een gegeven moment lukt het niet meer voldoende insuline te produceren en dan heb je diabetes type 2.

Omdat de alvleesklier zichzelf ook repareert dmv insuline is het noodzakelijk dat de lever insuline resistent wordt. De lever weert de insuline af. Doordat er nu zoveel insuline voorhanden is, worden de receptoren op de cel hiervoor ongevoelig en kan de glucose niet meer in de cel getransporteerd worden. Dit proces gaat vooraf aan het ontstaan van diabetes type 2. Teveel glucose blijft in de bloedbaan en wordt opgeslagen als vet. Nu  blijft er nog  insuline over voor de alvleesklier om zichzelf te repareren, zodat de funktie voor het produceren van spijsverteringsenzymen nog in stand kan blijven. Zonder spijsvertering is er geen leven mogelijk. Insulineresistentie is basis voor tal van ziekten. Tegenwoordig lijden veel mensen aan het metabool syndroom, syndroom X, dit is de weg naar diabetes met de complicaties die daarbij horen: hart- en vaatproblematiek, hoge bloeddruk, menstruatieproblemen, PCOS etc.

Relatie lever met glucose, vetten en cholesterol

De lever is het orgaan dat de vetten omzet in glucose, maar ook  cholesterol vormt, waaruit weer de hormonen gevormd worden. Ook bij de stofwisseling van de hormonen speelt de lever een cruciale rol. Wanneer de fasen hierbij niet goed verlopen is dit basis voor tal van ziekten.

Wanneer de spijsverteringsorganen (lever, gal en alvleesklier), inclusief de darmen niet goed funktioneren heeft dit grote impact op onze gezondheid.

De EIS lichaamsscan toont oa het funktioneren van deze lever, gal en alvleesklier organen. Tevens geeft de EIS lichaamsscan een overzicht van de stoffen, zoals vitaminen, mineralen en andere voedigingsstoffen, die aangevuld dienen te worden. Uit deze tekorten kan herleid worden welke processen niet goed verlopen en hier kan door middel van suppletie op ingespeeld worden.

Regelmatige ontgifting/ reiniging

Sowieso is het een goede gewoonte 2x per jaar het lichaam te ontgiften, waarbij de leverfunkties geoptimaliseerd worden en tevens de lymfe ondersteund wordt. Dit is een goed middel om zo gezond mogelijk te blijven.

Ook leverspoelingen, waarbij cholesterol (geoxideerd gal) stenen langs natuurlijke weg en op een natuurlijke manier vergruisd en/of afgevoerd worden behoren tot de mogelijkheden. Verder zijn er kruidenformules die allerlei soorten stenen in het lichaam vergruizen en afvoeren. Veel zuiver water drinken is hierbij van groot belang.

Bij mensen die gevoelig zijn voor het vormen van galstenen/ nierstenen kan het noodzakelijk dit regelmatig te doen om ernstiger problemen te voorkomen.

ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans