Zuurgraad en ziekten

Gezondheid en zuurgraad

De Chinese geneeskunde weet al duizenden jaren lang: "wat de nieren en blaas niet kunnen uitscheiden, moet de darm uitscheiden. Wat deze echter niet kunnen uitscheiden, dat moeten de longen doen. Als allen tezamen niet genoeg gifstoffen kunnen uitscheiden, dan moet het via de huid uitgescheiden worden. En als tenslotte de huid niet meer kan uitscheiden, leidt dat tot de dood".

Wanneer de zuurgraad (Ph) van iemand te laag is betekent dat dat men verzuurd is. Een ander woord voor verzuring is acidose. Je kunt ook basisch zijn, een ander woord hiervoor is alkalisch. Wanneer men basisch is leidt dit niet zo snel tot problemen. Basen binden zich aan koolzuur en dat wordt weer uitgeademd.

Maar wanneer men verzuurd is, dan is dat een direkte bedreiging voor de gezondheid en het lichaam doet er alles aan om weer een neutrale zuurgraad te bereiken.

Voor het bloed betekent dit dat er een bandbreedte is van een Ph van 7,35 - 7,45. Binnen deze bandbreedte is leven mogelijk. Wanneer de Ph zou dalen tot 7,2 betekent dat de dood voor de desbetreffende persoon.

Optimale Ph- waarde van de urine gedurende de dag:

Optimale pH waarde                                                                        

  • Bloed 7,35 - 7,45 (ideaal 7,41)

  • Speeksel 6,00 - 7,50

  • Maag 1,35 - 3,50

  • Urine 4,50 - 8,40

  • Dunne darm 6,50 - 7,50

  • Dikke darm 5,60 - 6,90

Zuurgraad en Voeding

Helaas wordt in de reguliere geneeskunde het belang van een optimale zuurgraad niet onderkend. Wat allemaal met de juiste zuurgraad van het lichaam samenhangt zal in de loop van dit artikel duidelijk worden.

Voeding is een belangrijk middel om de zuurgraad weer goed te krijgen of optimaal te houden. Wanneer de voeding niet toereikend is en dat is helaas tegenwoordig in onze cultuur gemeengoed, zullen er andere middelen aangewend moeten worden om het juiste evenwicht weer te bereiken.

Onze moderne geciviliseerde voeding bestaat voor ongeveer 80% uit zuurvormers, zoals vlees, witmeelprodukten, zoetigheden en koffie en maar voor 20%, als men het al eet , uit basenvormers, zoals groenten, fruit, kruiden en zuiver water.

De zuren in ons lichaam komen in het bijzonder uit de volgende bronnen: vlees en vis, koffie en zwarte thee, cola dranken, alcohol, medicijnen, conserveringsmiddelen, suiker en andere zoetigheid, witmeel en melkproducten.

Vlees belast ons met urinezuur, coladranken met fosforzuur, suiker en witmeelproducten met azijnzuur, kaassoorten met salpeterzuur,  varkensvlees met zwavelzuur, nicotine met nicotinezuur, pijnstillers zoals aspirine met acetylsalicylzuur, lichamelijke inspanning met melkzuur, wijn met wijn- en zwavelzuur, koffie en zwarte thee met  het GERB- en chlorogeen zuur, en koolzuurhoudend water met koolzuur. Ook milieuvergiften zoals lood en cadmium en tandvergiften zoals amalgaam en palladium reageren zuur in het lichaam.
Daarbij ontstaat zoutzuur door stress, angst, zorgen, ergernis en vermoeidheid. Voeg daarbij de zuren die ontstaan door een ontspoorde stofwisseling, ten gevolge van slechte combinaties en waarvan brandend maagzuur het bewijs is...

Zuurgraad en leefgewoonten

Niet alleen onze ongezonde eetgewoonten, maar ook onze stresserende levenswijze, brengen ons zuur-basen-evenwicht uit balans. Door stress en te weinig slaap, te weinig ontspanning, zorgen zoals toekomstangsten en te weinig beweging in de frisse lucht verzwaren we voortdurend  onze "zuur-basen-rekening" en raken we steeds meer in "de rode cijfers". Zie ook: www.scienceforlife.eu/tekst gezondheid door ontzuring volgens Renate Collie

Gevolgen verkeerde zuurgraad

Aangezien eiwitten gaan klonteren in een zure vloeistof en het bloed veel eiwitten bevat doet het lichaam er alles aan om de Ph van het bloed oiptimaal te houden. Dit gebeurt in het lichaam o.a. met mineralen. Wanneer de voeding te weinig mineralen en vitamines  bevat, dan worden deze onttrokken uit de zgn basendepots (haarbodem, tanden, botten, weefsels). Wanneer het bloed te zuur wordt, wordt er aan de noodrem getrokken en worden er "noodbasen" gemaakt uit eiwitten die toevallig voorhanden zijn, ook uit de eigen weefsels. Het nadeel is van deze extra eiwitverbranding dat zich opnieuw zuren gaan vormen. Uiteindelijk plegen de zuuroverschotten (urinezuren/ kristallen) aanslagen op ons organisme. Diabetes, jicht en reuma worden voor een groot deel door deze vorm van verzuring veroorzaakt. Weefsels raken aangetast, ontsteken, degenereren en funktioneren steeds slechter. Men komt in een vicieuze cirkel terecht.

Op grond van toenemende demineralisering ontstaan mineraalstof-gebreksziektes zoals cariës bij calcium- en fluorgebrek, onvruchtbaarheid bij molybdeengebrek,  haaruitval bij zink- en calciumgebrek, bloedarmoede bij koper- en ijzergebrek, krop bij jodiumgebrek, osteoporose bij calciumgebrek, en diabetes bij chroomgebrek.

Het lichaam probeert vertwijfeld zuren over het grootste uitscheidingsorgaan, de huid, uit te scheiden, wat tot zweetvoeten, acné, mee-eters, huidjeuk, roos, neurodermitis, ontstekingen en schimmelziekten leidt.  Tachtig procent van de Duitse bevolking lijdt onder voetschimmelziekten en ongeveer 60% wordt door candida getroffen.


Schimmel ziektes gedijen alleen maar in een zuur milieu met en pH-waarde van 4 tot 6. De stofwisselingsgiften ervan zoals acetyldehyde kunnen zenuw- en hersenfuncties beschadigen, en tot geheugenverlies, depressie, agressie, hyperactiviteit en concentratiestoornissen leiden.

Tijdens de stofwisseling worden voortdurend zure eindprodukten gevormd. Kleine schommelingen in de Ph waarde kunnen grote gevolgen hebben voor de stofwisseling in de cellen en op die manier storingen veroorzaken.

Zuurgraad en auto immuun ziekte

Veel ziekten, met name de auto-immuunziekten oftewel de chronische ziekten, worden door het verkeerd funktioneren van het eigen afweersysteem veroorzaakt.

Het immuunsysteem prolifereert door een te zuur milieu in het lichaam, met name in het darmstelsel. Onze darmflora kan nl alleen goed funktioneren wanneer de zuurgraad juist is in de darmen. De verhouding tussen de base- en zuurvormende voedingsmiddelen zou ongeveer 80% - 20% moeten zijn. Helaas is het omgekeerde vaak het geval.

Ragmar Berg, een biochemicus uit Noorwegen, adviseerde reeds in 1913 in zijn voedingsboek voor zwangere vrouwen, dat zij 4x zoveel basenvormende als zuurvormende voeding zouden moeten eten. Zieke personen zouden zelfs 7 x zoveel basenvormende voeding moeten gebruiken ten opzichte van zuurvormende voeding.

Onze moderne geciviliseerde voeding bestaat voor 80% uit zuurvormers!!

In een zuur milieu kunnen de goede darmbacterieën niet goed funktioneren en krijgen de slechte darmbacterieën de overhand met alle gevolgen vandien. Goede darmbacterieën zorgen voor de opname van de voedingsstoffen en bepalen voor 80% de werking van het immuunsysteem. Bij een te zuur milieu ontspoord het immuunsysteem met als gevolg chronische ziekten, waaronder allergieën.

Wanneer je lichaam gedurende langere tijd te weinig mineralen en vitamines of ze worden onvoldoende opgenomen, dan worden deze stoffen onttrokken aan weefsels, botten, tanden en de haarbodem, waardoor het lichaam ziek wordt.

Maar aan de andere kant: wanneer er een verstoring is in het darmmilieu waardoor er een te hoge Ph ontstaat: de darm wordt te basisch, ontstaan er weer tal van andere klachten.

Zaak is een juiste Ph in het darmmilieu en ook in de rest van het lichaam.

Tekort aan mineralen leidt tot:
0-5 jaar 5-29 jaar 30-40 jaar 50-59 jaar 60 jaar en meer
Alle mineralen-voorraden zijn gevuld. Mineralen onttrokken aan de haarbodem en de melktanden. Bloedvaten, kraakbeen en gewrichten zijn gedeminerali-seerd, en de klierwerking is verstoord Huid en nagels
zijn gedeminera-liseerd en klieren zijn verbrand
door zuren.
Beendergestel en gebit gedeminera-liseerd, klieren werken niet meer, hersenfuncties worden verstoord.
Gevolgen:
 
 
 
 
Lichaam is vrij van zuren en gifstoffen Lusteloosheid, Uitputting, Haaruitval,
Cariës, Verstopping, Diarree, Huiduitslag,
Acné,
Cellulitis,
Koude of zweet voeten,
Hoofdpijn, Migraine,
Wit aangeslagen tong,
Geen eetlust, Vraatzucht, Hyperactiviteit, Maagzuur
Allopecia Areata, Pigmentvlekken, Allergie, Aambeien, Arteriosclerose, Hoge Cholesterol, Hoge bloeddruk, Verstoring v.d. bloedsomloop Spataders,
Artritis,
Artrose, Aandoeningen v.d. tussenwervel-schijven,
Reuma, Jicht, Spierspanning, Kramp
Ouderdomsvlekken, Botontkalking, hartinfarct, Klierziektes,
Maag/darmziektes Alvleesklier-stoornissen,
Open been, Leverbeschadiging, Nier- en galstenen
Parkinson, Alzheimer, Beroerte,
Grijze staar, Groene staar, Oorsuizingen, Gehoorproblemen

De eerste symptomen zijn: o.a. cariës, haaruitval, allergie, huidklachten, vermoeidheid, migraine etc. Indien er nog meer mineralen aan het lichaam onttrokken worden, ontstaan er ernstiger ziekten.

Bij het onttrekken van mineralen uit de lichaamsweefsels ontstaan afvalstoffen, slakken genaamd. Deze slakken worden opgeslagen in de weefsels en hieruit verwijderd als het lichaam voldoende mineralen en water binnen krijgt. Een langdurig tekort aan mineralen heeft tot gevolg dat slakken in de weefsels opgeslagen blijven en hier de celstofwisseling belemmeren. Zo komt het lichaam in een neerwaartse spiraal van steeds verdere verzuring.

Opmerking: Het verzuren van het lichaam leidt niet tot alle hierboven genoemde symptomen. Ieder lichaam is anders en iedereen heeft andere lichamelijke zwaktes. Zo kan de een snel hoofdpijn of migraine ontwikkelen terwijl een ander bijvoorbeeld gevoeliger is voor tandbederf.

Vrouwen "parkeren" vaak hun zuren bij voorkeur aan de bovenarmen, heupen, zitvlak, bovenbenen en aan de binnenkant van de knieën. Het kan met een stompe knijpgreep in het genoemde weefsel vastgesteld worden, of dit acidose bevat. Als het weefsel gelatineachtig aanvoelt en pijn doet, dan heeft u acidose! Geneutraliseerde zuren of slakken zijn in de vorm van cellulitis of sinaasappelhuid zichtbaar. Cellulitis kan daarom niet met dure crèmes "weggetoverd" worden, zoals de reclames en de huidspecialisten altijd opnieuw beklemtonen, maar met ontzuring door voedingsveranderingen, betere ademhaling, meer beweging en een ontgiftigingsprogramma succesvol behandeld worden.

Hoe meer zuren er "geparkeerd" worden, hoe meer PMS-symptomen:" Pre Menstruele Syndromen" de vrouwen ondervinden, zoals hoofdpijn of waterophopingen ter verdunning van de zuren, en des te slechter wordt de mentale conditie.

Het is van minder belang wat de Ph waarde van een voedingsmiddel is. Het gaat om de werking in het lichaam. Een voedingsmiddel heeft een zuuroverschot of een basenoverschot. Dit moet bepalend zijn bij het samenstellen van de voeding. Er moet ongeveer 4x zoveel basenoverschot zijn als zuurvormende voeding.

Alle zuursmakende voedingsmiddelen hebben een basenoverschot.

Onderstaand een lijst met voedingsmiddelen met hun zuur- en basenoverschot:

Tabel
De waarden in onderstaande tabel hebben betrekking op rauwe producten (per 100 gram). Bij het koken van groenten gaan waardevolle basenvormende mineralen verloren. Kook groenten daarom zo kort mogelijk en verwerk het groentenat in soep of saus.

Hieronder staat een andere lijst met voedingsstoffen en hun ontzurende of verzurende werking. Een gebalanceerde voeding bestaat voor 60% uit alkalische en voor 40% uit verzurende producten.

+ basenvormend    - zuurvormend 

  Groenten aardappelen + 7aardperen - 10andijvie + 5artisjok - 5asperges - 1avocado + 11bleek selderij + 8bloemkool + 5boerenkool + 10brandnetels + 10broccoli + 4champignons + 5doperwten vers + 3grauwe erwten + 49komkommer + 30knoflook + 10knolselderij + 11koolraap + 10koolrabi + 6mierikswortel + 3paardebloem + 19paprika + 5pastinaak + 9peterselie + 9peultjes + 3pompoen + 2postelein + 10prei + 7raapstelen + 7radijs + 5rammenas + 40rode biet + 12rode kool + 4savooien kool + 3schorseneren + 2selderij + 11sla + 5snijbonen + 5sperciebonen + 12spinazie vroeg + 8spinazie laat + 27spitskool + 14spruitjes - 12tomaten + 14uien + 3veldsla + 14venkel + 4witte kool + 10witlof - 2wortelen + 10   Vruchtenaalbes + 2aardbei + 2abrikozen + 35ananas + 5appel + 1banaan + 5bessen + 2bramen + 8citroen + 10druiven + 3framboos + 5grapefruit + 10kers + 7kruisbessen + 6mandarijnen + 6meloen + 8peer + 3perzik + 8pruim + 5rabarber + 10sinaasappel + 9
vijgen, gedroogd + 28
   Zuivelproductenboter - 5kaas mager - 5kaas - 10kippen eiwit - 25kippen eigeel - 8margarine - 7melk + 5room + 3yoghurt - 3   Vlees en visaal - 7haring - 17kabeljauw - 5kip - 25schelvis - 16vet - 50vlees - 24
zalm - 3
  Graan en meelproductenbrood volkoren - 5gerst - 9gerstemeel - 20gierst - 9haver - 10mais + 2rijst wit - 11rijst zilvervlies - 18rogge - 11roggemeel - 16tarwe - 8
tarwemeel - 3
   Diversenamandelen - 1bruine bonen - 4cacao - 5cashewnoten - 2dadels + 9kapucijners - 4kastanjes + 12kiemen + 18kikkererwten - 3koffie - 8kokos + 4krenten + 5linzen - 10olie plant. - 12olijven - 4pinda's - 10rozijnen + 25sojabonen + 35sojakaas tofu + 4walnoten - 8
witte bonen - 2
Tabel van sterk alkalisch (base) tot sterk verzurend

Sterk alkalisch

Alkalisch

Zwak alkalisch

Zwak verzurend

Verzurend

Sterk Verzurend

Groente

asperge,
barley gras,
broccoli,
ui,
knoflook,
peterselie,
spinazie (rauw)

agar agar,
alfalfa,
andijvie,
bieten,
bonen (groen),
cantaloupe,
carob (zoet),
groentesap,
kalebas,
kelp,
koolrabi,
okra,
paprika,
selderij,
sla,
waterkers,
zeewier,
zucchini

aardappel met schil,
artisjokken,
aubergine,
bamboespruiten,
beetwortel,
bloemkool,
champignon,
erwten,
komkommer,
kool,
koolraap,
paardebloem,
olijven,
radijs,
sojabonen,
spruiten,
tahoe,
tomaten,
wortel

kidneybonen,
bonen,
spinazie (gekookt)

aardappelen zonder schil,
limabonen,
navybonen,
pintobonen

augurken

Fruit

citroen,
grapefruit,
lime,
mango,
watermeloen,

aalbessen,
aardbei,
abrikozen,
appels,
avocado,
bessen,
dadels,
druiven,
framboos,
guave,
kiwi,
meloen,
nectarines,
passievrucht,
papaja,
peren,
perzik,
pompoen,
rozijnen,
vijgen

ananas,
avocado,
banaan (rijp),
kersen,
kokosnoot (vers),
perzik,
sinaasappel

banaan (groen),
fruitsappen (bewerkt),
rozijn

fruit uit blik,
kersen (zuur),
rabarber

bosbessen,
veenbes,
fruitsappen (gezoet),
pruimen

Granen

amarant,
gierst,
graan (vers),
linzen,
maïs (zoet),
rijst (wilde),
quinoa

crackers,
roggebrood,
tarwebrood (gekiemd),
spelt,
zilvervliesrijst

witte rijst,
maïs,
boekweit,
haver,
rogge,
basmattirijst

bloem,
brood (wit),
biscuit,
gebak,
pasta

Vlees(vervangers)

tempé,
tahoe

hert,
lever,
oesters,
zoutwatervis

inktvis,
kalkoen,
kip,
lam,

fazant,
konijn,
kreeft,
rund,
schelpen,
varken,
zoetwatervis

Eieren en zuivel

moedermelk,
kwarteleieren

eendeneieren,
eidooier (zacht gekookt),
geitenmelk,
geitenkaas,
sojakaas,
sojamelk,
wei

boter,
cottage cheese,
crème,
eieren,
eiwit,
karnemelk,
yoghurt

rauwe melk

kaas,
gesteriliseerde melk,
ijs,
pudding

Noten & Zaden

amandelen, hazelnoten, kastanjes, kokosnoten

macadamia’s, pompoen, sesam, zonnebloem

pecannoten, cashewnoten, pistache

pinda's, walnoot

Olie

olijfolie

vlaszaadolie

canola olie

maïsolie,
margarine,
reuzel,
zonnebloemolie

Drankjes

kruidenwater,
limoenwater

groene thee,
mineraalwater

gemberthee

thee,
chocolademelk

koffie,
wijn

bier,
drank,
frisdrank

Zoetmakers / Smaakmakers

stevia

cayenne,
gember (vers),
knoflook,
rijstsiroop,
zeezout

ahornsiroop,
rauwe honing,
rauwe suiker,
tamari

fructose,
bewerkte honing,

jam,
ketchup,
ketjap,
mayonaise,
melasse,
mosterd,
natuurazijn,
bruine suiker,
witte suiker

witte azijn,
chocolade,
kustmatige zoetjes,
sigaretten,
tabak,
tafelzout

Koffie, zwarte thee, alcohol en suiker zijn bijzonder zuurvormend, dus bij voorbaat vermijden. Verder is het natuurlijk begrijpelijk dat geraffineerde producten, die over het algemeen (bijna) geen mineralen meer bevatten, ook sterk zuurvormend kunnen zijn. Ter illustratie: citroensap is redelijk zuur, maar door de vele mineralen heeft het toch een sterk ontzurend effect op het lichaam.

Sommige producten, al staan ze op de lijst als basenvormend, kunnen in grote hoeveelheden toch sterk zuurvormend werken. Dit komt door de vruchten- en azijnzuren in deze producten; voorbeelden hiervan zijn met name zure vruchten zoals sinaasappels, citroenen, grapefruits en zure bessen. Ook melk en producten hiervan, werken in grote hoeveelheden eerder als zuur- dan als basen leverancier.

Bloedonderzoek zuur - basen

Bloedonderzoek SKB /  Esteck / Eis bodyscan

De Esteck / EIS bodyscan geeft ook aan of er verzuring van het lichaam en  afzonderlijk of er sprake is van verzuring in de hersenen. Bij een verminderde doorbloeding komt er minder zuurstof in de hersenen, waardoor verzuring.

Bij de anamnese kan ik adviseren om een SKB test te laten doen: ik neem bloed af dmv een vingerprikje en laat dit onderzoeken door RP Laboratories.

Hieruit komen diverse zaken naar voren waar in de behandeling op ingespeeld kan worden.Zie onderstaand een uitslag.

Onderstaande foto's laten zien hoe het bloed eruit ziet bij levend bloed analyse wanneer het verzuurd is.Het is gemakkelijk voor te stellen dat dit proces enorme consequenties heeft.

Een druppel bloed wordt onder de microscoop bekeken op 2 manieren. De eerste methode is een donkerveld onderzoek bij een vergroting van 400x (met donkerveld filter). Op  de onderstaande  foto is te zien hoe de bloedcellen vervormd zijn en aan elkaar kleven. Gezonde bloedcellen zijn mooi rond en kleven niet aan elkaar. 

  

Gezond                             Verzuurd         Gezond                              Vervuild

Ontzuren houdt in dat de afvalstoffen uit het bloed verwijderd worden en het tekort aan mineralen wordt aangevuld.

Bron: o.a. www.scienceforlife.eu

ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans