Wetenschappelijke gezondheisdsartikelen

Kenmerken ziektes / Werking vaccinaties

Difterie

 • Dit is een zeer zeldame ziekte geworden en komt alleen nog voor in de Sovjet-Unie;
 • Het herstel is langzaam maar volledig;
 • De werking van het vaccin is twijfelachtig: het vaccin bevat gif dat de bacterie produceert, niet de bacterie zelf. De vaccinatie geeft geen afdoende immuniteit. Veel gevaccineerden ontwikkelen alsnog difterie.

Kinkhoest

 • Baby's krijgen via de moeder geen antistoffen mee;
 • Pas na de derde prik is voldoende immuniteit opgebouwd (dus als je kind zes maanden is) en dan is de gevoeligste periode al voorbij;
 • Kinkhoest is niet volledig uit te roeien;
 • De ziekte doormaken geeft levenslange immuniteit;
 • Het beschermende effect van het vaccin is 3 tot 5 jaar na de laatste vaccinatie slechts 40% - 45%;
 • 6 tot 12 jaar na de vaccinatie is er géén bescherming meer;
 • De bijwerkingen van het vaccin zijn getest op baby's van 14 maanden en in ons land wordt gestart met vaccineren vanaf 2 maanden;
 • Het vaccin heeft een relatie tot de hersenen (hersenontsteking);
 • Er is een vermoeden van wiegendood door de vaccinatie;
 • De homeopathie kan deze ziekte heel goed behandelen.

Tetanus

 • Deze ziekte wordt niet van mens tot mens overgebracht. De bacterie zelf is niet schadelijk en komt overal voor. De bacterie wordt pas gevaarlijk als hij gif gaat afscheiden;
 • Er ontstaat geen immuniteit bij het doormaken van de ziekte;
 • Er moet alleen geënt worden bij risicoverwondingen.

Polio

 • Er bestaan 3 typen: 1, 2 en 3;
 • Er wordt ingeënt tegen type 1 en dat virus bestaat niet meer;
 • De laatste uitbraak in Nederland was in 1992 en was type 3;
 • Een goed functionerend afweersysteem zal het virus snel herkennen en binden aan antilichamen en daarmee onschadelijk maken;
 • Er bestaan twee verschillende vaccins: Salk en Sabin. In Nederland gebruikt men het Salkvaccin;
 • Veel nadelen aan vaccineren (zie 'Wetenschap van vaccinatieschade').

HIB

 • Tot en met 3 maanden zijn kinderen beschermd door de moeder;
 • Borstvoeding verkleint de kans op het krijgen van een hib-infectie;
 • 75% van de hib-ziektes komen voor bij kinderen beneden de 18 maanden;
 • Na de inenting tegen hib is er pas volledige immuniteit (rond 11 maanden);
 • Er komen veel meer hib-infecties voor na de vaccinatie.
 • Vanaf de 4-jarige leeftijd heeft een kind voldoende antistoffen aangemaakt tegen hib-infecties;
 • De duur van de bescherming (na vaccinatie) is onbekend;
 • Een voorzichtige conclusie is dat er meer ernstige complicaties en allergieën optreden sinds de hib-vaccinatie aan het schema van de RIVM is toegevoegd.

De bacterie Haemophylus influenza type B kan verschillende ernistige ziekten veroorzaken waarvan meningitis (hersenvliesontsteking) er één is. Deze is vooral bij kleine kinderen de boosdoener. Meestal heeft men de grootste angst voor de meningococ en de pneumococ (de veroorzakers van meningitis). Om nog onbekende reden slaagt de bacterie er soms in door het slijmvlies van de keelholte heen te
dringen. Als dat er gebeurt zijn er twee mogelijkheden:

 • In het eerste geval wordt de groei van de bacterie door aanwezige antistoffen geremd. De bacterie zoekt een veilig heenkomen en "verstopt" zich in het hersenvloeistof. Het afweersysteem kan daar minder goed bij en binnen 18 tot 36 uur ontwikkelt zich dan een hersenvliesontsteking.
 • De tweede, veel bedreigender vorm van hersenvliesontsteking treedt op als de bacterie zich meteen in het bloed gaat vermenigvuldigen. Meestal gaat het dan om de meningococ. Er ontstaat dan een bloedvergiftiging. Dit is een zeer ernstige situatie. De bacterie maakt allerlei gifstoffen die ertoe leiden dat vele lichaamsfuncties verstoord raken. Deze stoffen activeren het systeem voor de bloedstolling, waardoor overal in het lichaam bloedstolseltjes ontstaan. Al na 6 tot 12 uur ontstaan in de huid hierdoor kleine puntbloedinkjes die in het begin op speldenprikken lijken, maar snel in aantal toenemen en er uitzien als blauw-paarse vlekjes. Men moet dan direct naar de Intensive Care van het ziekenhuis.

Bof

 • Het betreft een onschuldige kinderziekte met uiterst zelden complicaties;
 • Het krijgen van de bof geeft levenslange immuniteit en beschermt vrouwen tegen eierstokkanker op latere leeftijd;
 • 30% - 40% van de besmette personen krijgt geen verschijnselen;
 • Gevaar voor onvruchtbaarheid is nooit bewezen;
 • Vaccinatie geeft een verschuiving naar latere leeftijd waar de ziekte kan optreden met meer kans op complicaties tot gevolg.

Mazelen

 • Deze ziekte komt nog regelmatig voor. 90% van de niet-gevaccineerde mensen krijt deze ziekte;
 • Gevaccineerde mensen krijgen deze ziekte vaak in milde vorm. Volledige bescherming door te vaccineren is er dus niet;
 • Het doormaken van de ziekte geeft levenslange bescherming;
 • Bij gezonde jonge kinderen komen niet gauw vaccinaties voor;
 • Slechts 27.5% van de gevaccineerden heeft na 8 jaar nog bescherming tegen mazelen.

Rode hond

 • Dit is een zeer milde, vaak zelfs onopgemerkt verlopende kinderziekte;
 • Doormaken van deze ziekte geeft een levenslange immuniteit;
 • doel van de vaccinatie is zwangere vrouwen beschermen en niet de kinderen (omdat het een onschuldige kinderziekte betreft);
 • Bij epidemiën blijkt een hoog percentage van de besmette personen gevaccineerd te zijn;
 • Er is gebleken dat de antistoffen die aangemaakt worden na de vaccinatie snel in effectiviteit afnemen. Dit betekent dat zwangere vrouwen die gevaccineerd zijn mogelijk niet (meer) over voldoende antistoffen beschikken;
 • In Amerika weigeren 90% van de verloskundigen en 2/3 van de kinderartsen zich te laten vaccineren uit angst voor de neveneffecten.

Hepatitis B

 • Doormaken van deze ziekte geeft een levenslange immuniteit;
 • 95% geneest volledig;
 • Via de homeopathie is deze ziekte goed te behandelen;
 • Meer dan 2% van de gevaccineerden maakt niet voldoende antistoffen en is dus niet voldoende beschermd. Het is nog niet bekend hoeveel herhalingen nodig zijn om voldoende immuniteit op te bouwen en ook weet men niet hoe lang die immuniteit duurt;
 • Men stelt dat het vaccin ongeveer 7 jaar beschermt;
 • Hepatitis B is geen kinderziekte en is niet zo ernstig als men ons doet geloven;
 • Uit onderzoek blijkt dat het vaccin al snel gebruikt werd zonder uitgebreid getest te zijn. In 1993 werden 1636 doses gegeven aan 654 gezonde zuigelingen en kinderen tot 10 jaar. Ze werden 5 dagen na elke dosis gevolgd. Op deze basis worden er nu zuigelingen, kinderen en volwassenen gevaccineerd. Er is dus weinig bekend van de effecten in het lichaam na een hepatitis B vaccinatie. En hieraan worden baby's blootgesteld.

ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans