Bloed analyse

Bij een standaard bloedonderzoek worden een aantal buisjes bloed afgenomen ter controle. Deze inzameling van buisjes bloed is meestal massaal en wordt vervolgens opgestuurd naar een laboratorium. Tussen het moment van bloedafname en analyseren zit geruime tijd, het bloed verliest hierbij vitale kenmerken, waarop men niet meer kan testen. In het laboraturium wordt door middel van computers het bloed geanalyseerd en gekeken naar diverse afwijkingen in het bloed. Door het gebruik van technologie worden er gemiddelde waarden berekend en wordt er algemeen gekeken naar het bloed. Helaas ziet men dan niet de specifieke kenmerken in het bloed. Zo kan het zijn dat je zes keer bloed prikt, je helemaal gezond bent, maar al weken niet meer uit bed kunt komen. Voor deze mensen kan de Levend Bloed Analyse een aanvullend onderzoek zijn.

Levend bloed analyse

Het enige wat nodig is voor een bloedanalyse zijn een paar druppels bloed. Een klein prikje in één van je vingers levert een paar druppels bloed op, wat voldoende is voor de analyse. Het is dus een simpeler vorm van bloed geven en deze vorm volstaat om informatie uit het bloed te kunnen halen. Het is, in tegenstelling tot het standaard bloedonderzoek, een kwalitatieve analyse van het bloed.

Levend bloed onder de microscoop

Met een microscoop worden een aantal aspecten van het bloed onderzocht zoals de witte bloedcellen, de rode bloedcellen en de bloedplaatjes die in het bloed zitten. Op deze manier kan je kijken naar het kwalitatieve aspect en naar de activiteit daarvan in het bloed. Het bloed kan daardoor op kwalitatieve aspecten beoordeeld worden, zoals de doorstroming, de afvalstoffen en eventueel aanwezige virussen, schimmels of allergieën,verzuring van het lichaam.

Toepassen van levend bloedanalyse

Het is vooral aan te raden als je in de reguliere geneeskunde niet verder komt. Vooral bij vermoeidheidsklachten komt het vaak voor dat een huisarts zich geen raad weet. De huisarts zal vervolgens het bloed laten onderzoeken, maar in enkele gevallen zal hieruit naar voren komen wat er niet goed is. Hoewel de reguliere geneeskunde heel sceptisch is naar deze vorm van bloedonderzoek, wijzen een aantal gevallen uit dat er goede resultaten mee worden geboekt. Problemen waarbij een bloedonderzoek oorzaken zou kunnen aanwijzen zijn:

  • Vermoeidheidsklachten (PVS, chonische vermoeidheid, CVS, ME)
  • Gewrichtsklachten en spierklachten
  • Klachten die lijken op lyme
  • Klachten aan de maag en darm (buikpijn)
  • Schimmelinfecties in de darmen (candida)
  • Regelmatige ziekten door verminderde weerstand
  • Hypoglycaemie
  • Allergieën en daarmee huidklachten
  • Tekorten aan vitaminen of mineralen

Ook op een tal van andere gebieden kan een Levend Bloed Analyse een uitkomst geven. Met name als er in het reguliere circuit geen verdere oplossingen mogelijk zijn.

(bron: Infonu.nl)

ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans