Psychische klachten en stress

Psychische depressieve klachten

ANOREXIA

Er bestaat een direkte relatie tussen de samenstelling van de darmflora en de diversiteit hierin en het lijden aan anorexia nervosa. Studies hebben aangetoond dat er een directe relatie bestaat tussen de darmen en de hersenen: de zg darm-hersen-as


Psychische klachten en depressie

Psychische klachten staan niet op zich (zie ook het artikel mbt darmklachten).Er is een direkte relatie tussen de darmen en de psyche.

Wanneer er een ernstige gebeurtenis heeft plaatsgevonden is het normaal dat dit tijd nodig heeft om verwerkt te worden. Depressie kan bij dit proces horen. Naarmate de tijd verstrijkt zullen de scherpe kantjes van de beleving afgaan en zal het gebeuren zijn plaats krijgen. De depressie zal verdwijnen.

Wanneer dit niet aan de orde is en men voelt zich toch triest of boos/triest dan is er iets anders aan de hand.

Depressiviteit door gezondheidsklachten

Er kan een depressie ontstaan wanneer de darmflora verstoord is, wanneer de darmen ontstoken raken, wanneer de darmen doorlaatbaar zijn geworden. Serotonine wordt voor het grootste deel in de darmen aangemaakt. Serotonine is niet alleen noodzakelijk om zich prettig te voelen, maar ook nodig voor de peristaltiek van de darmrn. Wanneer er serotonine te weinig in de darmen aangemaakt wordt geeft dit obstipatie met alle gevolgen van dien.

Het immuunsysteem zetelt voor 80% in de darmen en dit wordt  geactiveerd bij een verstoring in de flora. De oorzaak kan liggen bij voeding, ongezonde voeding, maar ook voeding waarvoor men een intolerantie, overgevoeligheid of allergie heeft. Dit is niet altijd merkbaar. Je hoeft niet meteen hierop te reageren. Dat kan zelfs tot 72 uur later. Het is dan erg lastig om het verband om met bepalde voeding te leggen.

Wanneer het immuunsysteem geactiveerd wordt vraagt dat in deze situatie veel meer energie dan normaal gesproken nodig is voor het immuunsysteem. Om ook de andere organen nog van voldoende energie te kunnen voorzien gaat het lichaam daar energie weghalen.

Doordat er een herverdeling van de energie moet plaatsvinden kan het noodzakelijk zijn om ziektegedrag te creëren door het lichaam, bijv vermoeidheid, het vermijden van contact met andere mensen (terugtrek gedrag) om verdere besmetting te voorkomen, maar ook depressieve gevoelens horen hierbij. Hierdoor zal men minder gaan ondernemen en minder contact met mensen gaan zoeken, kortom een bescherming voor de persoon in kwestie.

Wat is depressie

Depressie is dan een aanpassing van het lichaam om zichzelf op die manier te beschermen om voldoende energie tot zijn beschikking te hebben om ontstekingsprocessen te lijf te kunnen gaan. Wanneer men dan anti-depressiva gaat gebruiken schiet men aan het doel van de depressie voorbij.

Natuurlijk kan er ook door een andere oorzaak verminderd serotonine of dopamine  in de hersenen aanwezig zijn. Er is een groep mensen die gewoon anti-depressiva nodig heeft. Men kan ook door een teveel aan stress, al dan niet onderkend,een dopamine tekort hebben. Wanneer men dan serotonine heropname remmers krijgt (SSRI's) zullen deze niet werken, want men heeft geen serotonine nodig, maar dopamine. Dit komt heel vaak voor, maar wordt niet onderkend. Door een uitputtende levensstijl staat de aanmaak van dopamine heel erg onder druk, ook de schildklier is hierbij betrokken. Wanneer dit maar lang genoeg duurt zullen er problemen optreden die hieraan gerelateerd zijn.

De mate waarin de SSRI's  tegenwoordig voorgeschreven wordt is van een andere orde. Het merendeel van de mensen met depressieve klachten hebben iets anders nodig.

Mogelijk ligt er in het verleden een probleem, de impact die dit op iemand kan hebben wordt vaak niet onderkend. Hierdoor kan iemand vanaf het moment van het ontstaan van het trauma, dat zelfs al in de baarmoeder kan liggen, in de vecht/vlucht stand staan of juist in de "freeze" toestand zijn. Het immuunsysteem is hierdoor permanent verhoogd of verminderd actief. Dit kan op termijn allerlei klachten opleveren en uiteindelijk tot ziekte leiden.

Orthomoleculaire aanpak psychische klachten

Het is van belang om de oorzaak van de depressieve gevoelens (tries of boos, geagiteerd) op te sporen en deze te gaan behandelen.

Dmv de Esteck / EIS bodyscan wordt duidelijk of er een lichamelijke verstoring aanwezig is die tot psychische klachten kan leiden.

Voor zowel SSRI's (serotonine heropname remmers = antidepressiva) als bij dopamine tekort zijn er goede natuurlijke middelen beschikbaar, die heel goed werken bij deze klachten. Dit is de zogenaamde fytotherapie (plantentherapie).

ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans