EIS lichaamsscan

ESTeck / EIS lichaamsscan

 

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan,
die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer. 

Het ESTeck Complex Systeem is een unieke combinatie van medische toepassingen met een snelle meting van 2 tot 5 minuten en resultaten die onmiddellijk beschikbaar zijn. Het geeft de behandelaar de mogelijkheid om niet alleen een bepaalde “afwijking” te registreren en op te volgen, maar ook de oorzaak en/of het gevolg ervan te bekijken: is een bepaalde klacht te wijten aan bijvoorbeeld een slechte functie van het orgaan, een slecht voedingspatroon, een stofwisselingsprobleem? Het geeft een overzicht van de homeostase (chemisch en fysiologisch evenwicht) in het lichaam en de functionele analyse van het menselijk lichaam exact weer.

Het ESTeck Complex Systeem is het eerste systeem dat er in slaagt een betrouwbare technologische analyse te maken van de functie van organen en systemen op fysiologisch en biochemisch niveau. In tegenstelling tot bij KNO-en/of EAV-apparaten (elektro-acupunctuur volgens Voll), die op het eerste gezicht hetzelfde lijken, wordt bij ESTeck NIET uitgegaan van een langdurig proces waarbij handmatig minuscule meetpunten worden gelokaliseerd op meridianen in het hele lichaam om energiestromen te evalueren.

Hoe werkt het ES Teck Complex Systeem?
Met ES Teck wordt de elektrische activiteit in het lichaam gemeten, waarbij in feite van dezelfde principes wordt uitgegaan als bij het welbekende EEG en ECG. Bij ES Teck wordt echter niet alleen gekeken naar hersen-of hartspieractiviteit, maar naar het hele lichaam om zodoende een Electro-Interstitiële Scan (EIS) te maken.

Dit wordt gedaan door simpelweg een onschuldige zwakstroom (1,28V) af te geven aan het lichaam van de patiënt via 6 elektrodecontacten, 2 op de voeten, 2 op de handen en 2 op het voorhoofd, waardoor een meting van de functies van spieren, gewrichten, en organen gedaan wordt. Door opeenvolgende afgifte van positieve polariteit aan, om de andere elektrode, terwijl elke andere opeenvolgend negatieve polariteit ontvangt, wordt met de EIS een migratie van H+ en HC03-ionen teweeggebracht in de diverse onderzochte weefsels, waardoor een zeer lage gelijkstroom wordt verkregen, die op elk van de 22 geanalyseerde takken wordt gemeten.

De bio-elektrische impedantie van elke tak wordt dan eenvoudigweg 
berekend door toepassing van de wet van Ohm en opgenomen als de EIS. Uiteraard bestaat elke tak uit vele organen en weefsels, maar ook door de gepatenteerde EIS-algoritmes voor kruisanalyses kan de bio-elektrische impedantie van meer dan 69 verschillende volumes (organen en omliggende weefsels) in het menselijk lichaam worden berekend, en kan de pH van elk van deze volumes uiteindelijk worden bepaald. De pH geeft de concentratie van base of zuur aan, die significant is voor aanleg of ziekten al naar gelang de betekenis van de pH-waarde.

Met het ESTeck Complex Systeem is het dus mogelijk om in detail een volledige analyse te geven van het functioneren van het gehele lichaam. Daarnaast stelt het systeem het risico op ziekten vast, op grond waarvan het aanbevelingen doet voor conventioneel onderzoek en behandelingssuggesties aanreikt. 
Het gaat hier om een non-invasief hulpmiddel, ( ingrepen die niet belastend voor de patiënt zijn, en een nieuwe onderzoeksmethode, met als doel om sneller een juiste diagnose te stellen. Het grote voordeel is een eenvoudige, betrouwbare en accurate diagnose en dus de mogelijkheid voor een betere en adequate begeleiding van de patiënt.

Een aantal zaken die het ESTeck Complex Systeem in beeld brengt: 

 

 

- Functionele analyse en metingen van verschillende organen, klieren, weefsel

Lichaamssamenstelling / BMI waarden (lengte/gewicht/water/vetverhouding)

- Hormonale Waarden : schildklier, bijnieren etc

 - Biochemische waarden met betrekking tot bloed waarden

 - Neurotransmitters (o.a. dopamine,serotonine, adrenaline, acetylcholine)

- Zuur-basen huishouding, lichaams Ph

 - Oxidatieve stress (vrije radicalen, bepalen tempo lichaamsveroudering/zuurstofopname in weefsel)

Cellulaire mitochondriale activiteit (energie-centrale van de cel ) /ATP

- Biologische enzymatische activiteit

- Uitgebreide meting van conditie hart en vaten/ bloeddruk/ cholesterol/ risicofaktoren

- Aanwezigheid van ontstekingen

- Neuronale excitabiliteit (Psychische toestand, bv stress, depressie, ADHD)

 - Botweefsel dichtheid

-  Zenuw- en spierweefsel

- Analyse van risicofactoren

 - Voorstellen voor eventuele aanvullende onderzoeken

- Persoonlijk voedingsadvies / bewegingsadvies

 - Tekorten vitaminen, mineralen, overige noodzakelijke stoffen

 - Diverse samenvattingen / conclusies

De ESTeck/EIS lichaamsscan is een medisch apparaat, klasse A, dat niet kan worden vergeleken met een energie-type instrument. De ESTeck/ EIS levert medische, A klasse fysiologische waarden in tegenstelling tot de energie-instrumenten die de gevoeligheid en energie meten.

 

Het is wel van belang om de klinische geschiedenis van een patiënt te kennen. Dit gebeurt dmv vragenlijsten die vóór het 1e consult worden toegezonden en tijdens het 1e consult verder worden besproken. Dmv de ESTeck wordt niet gezocht naar eerdere letsels. Als het lichaam zonder problemen gewend/hersteld is aan/van een bepaald letsel, zal dat met ESTeck niet worden aangetoond. Ook wanneer een initiële aandoening wordt onderdrukt door een succesvolle behandeling, zal met ESTeck alleen worden aangetoond dat het lichaam, als gevolg van een juiste behandeling, in balans is (homeostase).

Waarom een Bodyanalyse? 
Het wordt steeds belangrijker om aan preventie te doen. Als u al in een vroegtijdig stadium kunt waarnemen welke processen zich in uw lichaam voltrekken, die een schadelijke werking (kunnen) hebben wanneer je daar niets aan doet, dan bent u er op tijd bij om maatregelen te treffen. De toenemende gifstoffen, o.a. uit het milieu en vrije radicalen in ons lichaam, en vooral in onze darmen, en het tekort aan voedingsstoffen, staan voor één van de grootste oorzaken van onze huidige gezondheidsproblemen. De ESTeck Bodyscan kan dus ruim op tijd traceren waar verstoringen zijn en geeft aansluitend een passend advies.

- De analyse is zeer grondig en accuraat.
- De analyse is zeer laagdrempelig; alleen de schoenen en sokken en sieraden uit.
- Het is niet schadelijk en u voelt het niet.

 

Zes elektroden en een pulse oximeter zorgen voor de meting, die zeer veelomvattend is. Ter vergelijking: er zijn diverse onderzoeken voor nodig bij verschillende specialisten om tot deze kennis te komen. Dit zijn kostbare onderzoeken, die ook nog eens veel tijd in beslag nemen. En vaak is men maanden verder voor de uitslag bekend is. Wat ook een zeer belangrijk punt is dat je zelf in staat bent preventief aan je gezondheid te werken met de gegevens die uit de meting komen. De weg die je lichaam ingeslagen is richting ziekte, kun je ombuigen richting gezondheid dmv een persoonlijk advies tav voeding, suppletie en lichaamsbeweging. Tekorten of overschotten kunnen in je lichaam opgespoord worden voordat ze een ziekte kunnen veroorzaken.

Het ES Teck Complex Systeem maakt ook zelf risicoanalyses van de huidige conditie van de patiënt en laat deze zien aan de therapeut/behandelaar met suggesties voor mogelijke aanvullende conventionele onderzoeken en handelingen, die verband houden met mogelijke therapieën.

Met behulp van het ESTeck Complex Systeem kan een behandeling worden geëvalueerd, en indien nodig, aangepast of bijgesteld worden. Ook als de uitwendige symptomen zijn verdwenen kan gecontroleerd worden of behandeling nog wenselijk is.

ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans